Kompetensbredd är vår grund

Vår kompetens är vitt utbredd inom IT-området. Med fokus på hemmabio-PC och spelmaskiner, har vi ändå omfattande verksamhet ihom support, installation och komponentleveranser till mindre företag.

Med bredden i vår kompetens kan vi erbjuda lösningar på de flesta problem. Vi samarbetar även i nätverk med andra specialistföretag som kan komplettera vår övriga verksamhet.