Om företaget

BodyBag IT grundades 1998 och har varit vinstdrivande sedan starten. Företaget är ett svenskt familjeföretag, ägt av två personer som äger halva företaget var.

Vi har sedan starten strävat efter att vara småskaliga utan många anställda och nå lönsamhet genom låga kostnader och minimerade risker.

Företaget har alltid arbetat intimt med ett mindre antal kunder och har haft som målsättning att kunna möta alla deras behov inom IT-sektorn. Detta uppnås genom nära samarbete med leverantörer, andra nischade tjänsteföretag inom samma sektor och inhyrd kompetent personal.

Vi riktar oss mot mindre företag och privatpersoner som vill ha en personlig och nära relation till sin IT-leverantör, utan att göra avkall på kvalitet eller pris.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är mer än tomma ord. Vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet.
Därför har vi ett antal riktlinjer.
Vi ska:

Detta når vi genom att bl.a.: